Telefoonnummer
06 374 54 870
tussen 18:30 - 19:00

Algemene informatie

Sociale Bouw Onderdendam
De stichting Sociale Bouw Onderdendam heeft 11 huurwoningen in Onderdendam.
Alle zijn  2 kamer woningen. De indeling,  alles bevind op de begane grond,  entree; woonkamer; slaapkamer; douche/wc;  keuken, bijkeuken. Daarnaast is er een begaanbare zolder, toegang met een vaste trap.
In het verleden verhuurde de stichting SBO alleen aan senioren, daar zijn nu vanwege de toenemende vraag en vetrekkende ouderen, ook jongeren bij gekomen.

 

Algemeen:
Onderdendam heft een heuse eigen krant het Nijsjoagertje meestal eens in de maand.
Er is een prachtig Dorpshuis, ‘Zijlvesterhoek’ waar heel veel verenigingen en besturen gebruik van maken.
Dit dorpshuis wordt gerund met louter vrijwilligers. Heeft een prachtig terras en zalen, van klein tot groot.
klik hier voor de link.

Er is een kleinschalige Peuterspeelzaal (2018). Gevestigd in het dorpshuis. Klink hier voor de link.

In het dorpshuis is ook de ‘Verzoamelstee’ gehuisvest.  Eens per week komen hier de dorpsbewoners bijeen. Er zijn vele activiteiten klik hier voor de link.

Ook is eer een Vereniging Voor Volksvermaken zie Facebook.

In de wintermaanden eens in de maand een  ’sjoel en kaart’ club

De SRV wagen komt 2x in de week naar Onderdendam

Er is een Voetbal elftal S.V. Onderdendam.
Ook zijn er andere sporten zoals,  hengelclub, gymnastiekclub en volleybal voor dames.
Het departement van het NUT van algemeen is ook in Onderdendam gevestigd
Klik hier voor de link https://www.nutalgemeen.nl/departement-onderdendam en http://www.onderdendam.com/nut/

Er is een cultureel podium, een erg goed restaurant de Molenaar.  En een expositie ruimte de KERK.

Eens per jaar hebben we een prachtig evenement het ‘Scheepsjoagen’ hierbij wordt een oude trekschuit voortgetrokken zoals dit vroeger ook gebeurde. Immers vervoer ging vroeger over het water. Zie het beeldje van het ‘Scheepsjoagertje’ naast de Zijlvesterbrug.
Via deze link komt u op website van Onderdendam http://www.onderdendam.com

 

Openbaarvervoer
Er is een halfuur verbinding met Groningen richting Delfzijl
In Bedum kunt verder per trein naar  Groningen (en verder)  en  naar Delfzijl reizen.

 

Historie van  Onderdendam
Onderdendam (Gronings: Onderndaam) is een dorp in de gemeente Hogeland. Is centraal gelegen tussen   Bedum; Winsum, Warffum en  Middelstum.  Onderdendam kent ± 660 inwoners en ± 266 woningen.

Reeds in 1252 wordt in de keuren van Hunsingo geschreven over het bestaan van Onderdendam. De buurtschap wordt in het Oudfries aangeduid met de naam Uldernadomme  Dit betekend waarschijnlijk  ‘een in het onland’ aangelegde dam. Onderdendam is een vaartdorp door een kruispunt van vooral waterwegen .  In het begin van de 17de eeuw ontwikkelde het tot een belangrijke haven en overslagplaats aan het Winsumerdiep. Bij het kruispunt en langs de waterwegen vestigden zich koop- en ambachtslieden. De economie kreeg in 1653 opnieuw een impuls na de oplevering van het Boterdiep een waterverbinding met Groningen.

Onderdendam werd in 1811 het bestuurscentrum van de gemeente Bedum (nu opgegaan in gemeente het Hogeland) Het Kantongerecht,  district postkantoor en belastingkantoor werden er gevestigd. De gebouwen voor de belangrijke openbare functies werden midden in het dorp gesitueerd. Het Waterschapshuis- of Zijlvesterhuis. Later werden nog een Regthuis en kantongerecht gebouwd.

 

Molens en kerken
Eens stonden er vijf molens in en bij Onderdendam: korenmolen, houzaagmolen, oliemolen en 2
Watermolens. De romp van de korenmolen aan het Boterdiep is nog bewaart gebleven.
De Molenstichting Onderdendam is nu trotse eigenaar van deze geheel gerestaureerde molen. De watermolen De Zilvermeeuw (1871) even ten noorden van Onderdendam is ook nog in bedrijf.
In 1840 is de hervormde kerk aan het Winsumerdiep gebouwd. Voor die tijd kerkten de mensen op Onderwierum, op Menkeweer of in Bedum. De oud gereformeerde kerk dateert van 1933 .

 

Bijzondere gebouwen
In de uitbouw boven het water van het monumentale huis bij de Zijlvesterbrug zetelde tot 1868 het gemeente bestuur van Bedum. Onder de uitbouw bevind zich nog steeds (het niet meer in gebruik zijnde) oude gevangenis.  In deze voormalige herberg werd vanaf 1811 recht gesproken. Sinds 1885 vond dit plaats in het pand aan de Bedumerweg 48. Tot 1934 functioneerde dit huis als gebouw van het kantongerecht.
Als we het straatje naast het huis  aan de Warffummerweg 7 ingaan, zien we het vroegere armenhuis.
Het karakteristieke huis aan de Middelstumerweg 17 is heel lang het adres geweest van notarissen.
In het jaar dat notaris A.J. Van Roijen overleed, werd dit pand afgebroken en verrees het huidige pand.
Van Roijen was oa oprichter en eerste voorzitter van Mij tot NUT van t Algemeen, departement Onderdendam
Later kreeg Onderdendam een beschermd dorpsgezicht.

 

Waterschapshuis
Tegenover de Zijlvesterbrug, staat het voormalige Waterschapshuis. Het oudste gedeelte dateert van 1620. Tot 2011 zetelde het Waterschap Hunsingo en Ommelanderzeedijk, later Noorderzijlvest.

 

Spoorverbinding
Nadat er een spoorlijn kwam van Groningen naar Delfzijl, die Onderdendam niet aandeed is het belang geleidelijk overvleugeld door Bedum

 

Bronnen:
Website van de historische gemeente Bedum
Website Onderdendam.com en zijlversterhoek.nl
313 Groningen en gemeente Bedum