Telefoonnummer
06 374 54 870
tussen 18:30 - 19:00

Betaling

U dient als huurder voor de eerste van de maand, het huurbedrag op rekening van de St SBO te hebben overgemaakt.
U kunt dit vereenvoudigen door de bank een machtiging te geven, voor periodieke afschrijving
Hierdoor zorgt de bank automatisch dat uw huur voor de eerste van de maand overgemaakt wordt.

 

Het IBAN / rekeningnummer van de St. SBO is NL86 RABO 0305 8053 63