Telefoonnummer
06 374 54 870
tussen 18:30 - 19:00

Veel gestelde vragen

Wat is het rekeningnummer van de verhuurder dat ik moet invullen op de aanvraag voor Huurtoeslag?
Ons rekeningnummer is: NL86RABO0305805363

Wat is het nummer van de verhuurder bij de Kamer van Koophandel dat ik moet invullen op de aanvraag voor Huurtoeslag? 
Ons Kamer van Koophandel nummer is: 02064490

Waar kan ik zien wat het energielabel is?
Onder het menu punt ik zoek een woning, kunt u de woningen zien met het energie label erbij

Bij uw huur contract wordt het energie label vermeld.

Wanneer moet ik een inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst?
Als u actief op zoek bent naar een woning dan adviseren wij u de inkomensverklaring alvast aan te vragen. Dit regelt u gratis bij Belastingdienst via 0800 0543. Houd uw BSN-nummer en dat van uw meeverhuizende bij de hand. De Belastingdienst verstuurt de Inkomensverklaring binnen 5 werkdagen.

Let op: heeft u geen inkomensverklaring? Dan wijzen we u geen woning toe.

Waar vind ik de algemene voorwaarden die bij mijn huurovereenkomst horen?
U krijgt de Algemene Huurvoorwaarden voordat u het huurcontract ondertekent. Hierin staan uw rechten en plichten als huurder. De Algemene Huurvoorwaarden vindt u op de onderstaande link.

Ik ben meer dan twee maanden niet in mijn woning. Moet ik dat aan u laten weten?
Als u meer dan 2 maanden niet in uw woning bent, moet u dit aan ons doorgeven. We vragen u ook een contactpersoon aan ons door te geven. Zo kunnen we iemand bellen wanneer er iets met uw woning is, bijvoorbeeld brand of een lekkage.

De huurprijs van het huis van de buren is lager dan die van mijn woning. Hoe kan dat?
De huurprijs is vastgelegd in de huurovereenkomst. Dat is een individuele afspraak tussen de huurder en St. SBO. De huurprijs wordt bepaald door verschillende dingen: Wanneer is het huurcontract ingegaan? Zijn er extra aanpassingen aan de woning gedaan? Tegenwoordig moeten we ook de WOZ waarde meenemen in het vaststellen van de huurprijs. Vroeger hoefde dat niet. Als wij een woning aan een nieuwe huurder verhuren, bepalen we dus op dat moment de huurprijs. Dat maakt het erg lastig om huurprijzen met elkaar te vergelijken.

Is St. SBO aangesloten bij een huurorganisatie?
St. SBO is niet bij een huurorganisatie aangesloten

Is St. SBO aangesloten bij een regionale klachten commissie?
St. SBO is niet aangesloten bij een regionale klachten commissie.
Het is natuurlijk mogelijk dat u het niet eens bent met onze beslissingen of dat u vindt dat u door ons onterecht behandeld bent. Graag horen wij van u als dergelijke zaken spelen. U kunt hiervoor contact opnemen met één van onze bestuursleden of een brief sturen naar het secretariaat.