Telefoonnummer
06 374 54 870
tussen 18:30 - 19:00

Huur opzeggen

Huurder kan de huurovereenkomst door opzegging beëindigen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van minimaal een maand, zodanig dat de einddatum op een werkdag valt. Het opzeggen van de huurovereenkomst dient schriftelijk te gebeuren. De brief dient ondertekend te worden door de huurder. Wij bevestigen binnen enkele werkdagen uw opzegging. In onze brief staat de datum van huurbeëindiging en het tijdstip waarop de eindinspectie door één van de bestuursleden plaats zal vinden.

Als u uw huur heeft opgezegd kan het zo zijn dat er al een nieuwe huurder bekend is voor uw woning. Dit is echter lang niet altijd het geval. Vaak staat de woning een tijdje leeg in verband met onderhoudswerkzaamheden.

Door het gezamenlijk (met de nieuwe huurder) invullen van een overnameformulier kunt u met de nieuwe huurder vastleggen dat deze bepaalde goederen van u overneemt. Denk daarbij aan vloerbedekking, gordijnen enzovoort. Dit formulier ontvangt u bij de schriftelijke bevestiging van uw opzegging. Het ondertekende formulier kunt u inleveren bij de secretaris van de Stichting. U bent verder zelf verantwoordelijk voor de afspraken met de nieuwe huurder. Wil de nieuwe huurder geen goederen van u overnemen, dan bent u verplicht de woning leeg op te leveren.

Opzegtermijn:

Beëindiging van de huurovereenkomst kan ingaan op iedere werkdag, met dien verstande dat dit tenminste een maand van tevoren is opgezegd. De einddatum kan niet in een weekend vallen of op een feestdag, dit moet een werkdag zijn. Dat betekent dat er tussen de datum van opzegging en de dag dat u de sleutels inlevert, tenminste één maand moet zitten. Die maand gaat in op de dag dat wij uw schriftelijke opzegging hebben ontvangen. Indien u als nabestaande de woning opzegt in verband met het overlijden van de huurder, dan geldt er een opzegtermijn van 14 dagen.

Nadat u heeft aangegeven de huur op te willen zeggen, komt iemand van de Stichting bij u langs voor een voorcontrole. Aan de hand van een opnameformulier gaat hij samen met u door de woning. Tijdens deze inspectie blijkt of u de woning achterlaat zoals verwacht mag worden. U wordt in de gelegenheid gesteld om eventuele gebreken te verhelpen. Gebreken die niet door u worden hersteld, worden door onze onderhoudsdienst verholpen. In dat geval ontvangt u na afloop een rekening.

Aangebrachte veranderingen:

Wanneer er door de huurder in de woning veranderingen zijn aangebracht met onze toestemming, hoeven deze veranderingen bij het verlaten van de woning niet te worden weggehaald, tenzij bij het verlenen van de toestemming is afgesproken dat dit wel moet. Veranderingen die zijn aangebracht zonder toestemming moeten in principe worden verwijderd, tenzij de aanpassingen door de nieuwe huurder overgenomen worden.

Oplevering:

De woning dient geheel ontruimd en schoon te worden opgeleverd. Op de einddatum controleren wij de woning en worden de sleutels ingenomen. Als er roerende zaken achterblijven, die overgenomen kunnen worden dan dient dit op een overnameformulier gezet te worden. Mocht de nieuwe huurder dit willen overnemen dan moeten beide partijen het overnameformulier ondertekenen en inleveren bij de woningstichting. Het overnameformulier wordt samen met de opzegbevestiging toegestuurd. Als er op de einddatum nog geen nieuwe huurder bekend is dan mag de overname achterblijven in overleg met de woningstichting totdat er een nieuwe huurder is. Mocht de nieuwe huurder de zaken niet willen overnemen dan krijgt de vorige huurder 3 werkdagen de tijd om de overname te verwijderen.

Voordragen nieuwe huurder:

Soms komt het voor dat de vertrekkende huurder een aanbeveling doet voor nieuwe huurders. De belangstelling kan kenbaar gemaakt worden. Of wij de woning toewijzen hangt af van diverse omstandigheden. Allereerst zal worden bekeken wie volgens de toewijzingscriteria aan de beurt is. Als u uw huur heeft opgezegd kan het zo zijn dat er al een nieuwe huurder bekend is voor uw woning. Dit is echter lang niet altijd het geval. Vaak staat de woning een tijdje leeg in verband met onderhoudswerkzaamheden.

Mocht de nieuwe huurder wel al bekend zijn, dan kan deze contact met u opnemen.

Door het gezamenlijk (met de nieuwe huurder) invullen van een overnameformulier kunt u met de nieuwe huurder vastleggen dat deze bepaalde goederen van u overneemt. Denk daarbij aan vloerbedekking, gordijnen enzovoort. Dit formulier ontvangt u bij de schriftelijke bevestiging van uw opzegging. Het ondertekende formulier kunt u inleveren bij de secretaris van de Stichting. U bent verder zelf verantwoordelijk voor de afspraken met de nieuwe huurder. Wil de nieuwe huurder geen goederen van u overnemen, dan bent u verplicht de woning leeg op te leveren.

Aandachtspunten:

  • Sleutels - Lever alle sleutels op de datum van huurbeëindiging uiterlijk om 12.00 uur in. Geef ze in geen geval aan de nieuwe huurder. Bij niet tijdige inlevering wordt voor uw rekening een nieuw slot geplaatst.
  • Wat blijft in de woning - U dient in de woning achter te laten: sleutels van kasten en binnendeuren, vulslang, vulsleutel, ontluchtingssleutel en de gebruiksaanwijzing van de centrale verwarming.
  • Vorst - Zet bij vorst alle radiatorkranen open en de thermostaat op 10 graden.
  • Grof vuil - Bel voor het verwijderen van grof vuil de Milieudienst (050) 367 10 00.
  • Goederen verwijderen - Verwijder uit de hele woning (ook zolder of berging) tapijt, zeil en parket. Verwijder ook alle lijmresten en stickers en dicht de gaten in muren en plafonds.
  • Schoonmaken - Laat de woning schoon achter.
  • Meterstanden - De meterstanden van uw gas- en elektriciteitsmeter dient u zelf aan uw energieleverancier door te geven. De meterstand van de watermeter dient u door te geven aan het N.V. Waterbedrijf Groningen.
  • Machtiging huurbetaling - Hebt u ons gemachtigd voor automatische huurincasso, dan stoppen wij uw machtiging. Hebt u uw bank opdracht tot incasso gegeven, geef dan zelf opdracht tot stopzetting. Laat uw nieuwe adres of een postadres achter als u de huur opzegt.