Telefoonnummer
06 374 54 870
tussen 18:30 - 19:00

Overlast

Wanneer u overlast ondervindt van de buren dan raden wij u aan eerst zelf een oplossing te zoeken door bij de veroorzaker te melden dat u overlast ondervindt. Wanneer dat niet het gewenste resultaat oplevert en de overlast voortduurt, kunt u de klachten schriftelijk melden. In deze brief dient u duidelijk de klacht te omschrijven, wie dit veroorzaakt, wanneer dit gebeurt en hoe vaak dit gebeurt.

Overigens kunt u in dergelijke situaties ook contact opnemen met één van de bestuursleden van Stichting SBO. Anonieme klachten worden in principe niet in behandeling genomen.